Pelin Deniz Duygulu

Eğitmen / Antalya


"Pratiğe uyarlanamayan teori faydasız, teoriğe oturtulmamış pratik ise tehlikelidir.”

  • Antalya’da bir sporcu sağlığı ve performans merkezinde çalışmaktadır.
  • Başkent Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bazı teknik kurslar almıştır.
  • 2019’da IKOMT Asistanlığına başlamıştır.
  • 2019’dan beri Ezdeşir Kemali mentörlüğünde asistanlık ve hocalık eğitimi almakta; İstanbul, Mersin illerinde ve online olarak gerçekleştirilen toplantılarda IKOMT ekibi ile çalışmaktadır.
  • IKOMT içinde “science” grubunda yer almakta, ekip içinde ihtiyaç duyulan araştırma görevlerinde sorumluluk almaktadır.
  • Radikülopati üzerine uzmanlaşmakta ve “Servikal – Lumbal Radikülopati Workshop Eğitimi” konusunda sorumludur.
  • 2022 itibariyle NMST eğitiminde Lower Region derslerinde görev almaktadır.
  • IKOMT MOVE kursu asistanıdır.

Uzmanlıkları
Otonom ve periferik sinir sistemde görülen disfonksiyonlar, düzensizlikler ve hastalıklar (Dysfunctions, disorders and Diseases of the nervous System Peripheral and Autonomic nervous system)

Eğitmen Uzmanlık Alanı Gün Saat Ücret
Pelin Deniz Duygulu Kas, Sinir, Eklem ve Ağrı Sendromları (Otonom ve Periferik Sinir Sistemde Görülen Disfonksiyonlar, Düzensizlikler ve Hastalıklar) Çarşamba 21:00 / 22:00 1000 TL

Ön Kayıt

Ağrının Dili

Ağrının Dili

Ağrı ile onu ortaya çıkaran etmenler arasındaki bağı tüm gerçekliğiyle ortaya koyan IKOMT’un temel felsefesini kitapta bulabilirsiniz.

Whatsapp