IKOMT Health Center

Hakkımızda


Ezdeşir Kemali

Ezdeşir Kemali

“Ağrı sadece bir sinyaldir, acı çekmek ise bir seçimdir.”

Ezdeşir Kemali Almanya’nın Nordhorn şehrinde doğdu. Fizyoterapi eğitimini Almanya ve Hollanda’da tamamlayarak 30 yıldır fizyoterapistlik mesleğini hem uygulama alanında hem de eğitim alanında geliştirerek icra etmektedir. Eğitiminin ilk yılından itibaren ilgi alanı olan Nöro-muskuloskeletal fonksiyon/disfonksiyonlar, Zihin ve Beden Bilimi, Psikoloji ve Ağrılar üzerine çalışarak bu konularda uzmanlaşmıştır.

1998 yılında uluslararası bir eğitmen olarak manuel terapi dersleri vermeye başladı. Manuel terapi ve muskuloskeletal alanlarında birçok eğitimsel, bilimsel sempozyum ve konferanslara katılarak en doğru bilgiye ulaşmak için her zaman mücadele verdi.

Daima teorik bilimsel bilginin, klinik uzmanlık deneyimleriyle birleştirilerek pratikte uygulanmasından yana oldu.

Bu şekilde öğrenilen bilginin daha kolaylıkla pratikte kullanılabildiğini kanıtlamak için farklı ülkelerde birçok manuel terapi uzmanı ve bilim insanları ile birlikte çalışıp 2008 yılında bu konsepti hazırladı.

Prensibi:
SEE, KNOW, QUESTION, UNDERSTAND, EXPLAIN, USE, CHECK, REPEAT IT“

Gör, Bil, Sorgula, Anla, Açıkla, Kullan, Kontrol Et, Tekrarla

Ezdeşir Kemali

IKOMT Konsepti’nde

Hasta, kişi tarafından tecrübe edilen ve kişiyi etkileyen streslerin / yüklerin merkezinde yer alır. Bu yükler kalıtsal ya da genetik, anatomik ya da fizyolojik, elde edilmiş ya da öğrenilmiş, bilinçli ya da bilinçsiz olabilir. Esasında, kişinin tamamen biyolojik, psikolojik ve sosyolojik durumların oluşturduğu streslerin merkezinde bulunduğu söylenebilir.

Ağrı ve acı çekmek, hayat kalitesini engelleyen semptomları bulmakta ve çözmekte birer aracıdır. Hastalarının ve öğrencilerinin çoğu, Ezdeşir Kemali’yi Beden ve Zihin Sağlığı konusunda uzman ve mentor olarak görürler ve kendisini başkalarına tavsiye ederler.

Temel olarak, 3 farklı tip ağrı tanımlanabilir;

  • Somatogen (bedenden gelen) Hardware
  • Nörogen (sinirlerden ya da sinir sistemden gelen) Software
  • Psikogen ağrı, Insan davranisina bagli

Ancak;

Ağrı her zaman fiziksel kaynaklı değildir ve eğer fiziksel bir sorun değilse otomatik olarak psikolojik de değildir.

Ağrı, çoğunlukla yukarıda bahsedilen 3 tipin birleşimiyle karşımıza çıkar.

Tedavinin başında, ağrının nedenleri tanımlanır, önceki tanılar göz önünde bulundurularak;

  • İyileşmeyi geciktiren faktörler
  • Psiko-sosyal stres faktöreleri
  • Negatif inançlar
  • Ağır / sıkıcı davranış kalıpları
  • Ağır hareket kalıpları
  • Ve tabi ki ağrıyı azaltan diğer bütün faktörler

Akut (ani gelişen) problemler genelde kısa zamanda iyileşirler.

Kronik ağrıyı azaltmak ya da ortadan kaldırmak için var olan problemin daha derin araştırılması gerekir.

Kronik ağrıyı azaltmak ya da ortadan kaldırmak için var olan problemin daha derin araştırılması gerekir. Spesifik olmayan ağrının ya da şikayetlerin genelde kalıcı semptomları vardır ve genelde bunlar için dokuya dayalı bir şikayet bulunamaz.

IKOMT'un yaklaşımı:

IKOMT Konsepti’ni uygularken, yukarıda sayılan nedenlerden dolayı çok boyutlu terapi yöntemini kullanıyoruz.

Ağrının Dili

Ağrının Dili

Ağrı ile onu ortaya çıkaran etmenler arasındaki bağı tüm gerçekliğiyle ortaya koyan IKOMT’un temel felsefesini kitapta bulabilirsiniz.

Whatsapp