IKOMT Health Center

Hakkımızda


IKOMT- Health danışmanlığı geliştirmiş bir terapi ve eğitim konseptidir. Sistem, ağrıların azaltılmasına veya uzun vadede ortadan kaldırılmasına yönelik geliştirilmiştir. IKOMT prensiplerine dayalı terapinin yaratıcısı Ezdeşir Kemali’dir. Sinir, kas veya iskelet sistemindeki biyolojik veya mental/Emosyonel yüklemeler sonucunda oluşan ağrılar hedef alınır. IKOMT konseptinde statükoculuğa yer yoktur. Hem konseptin kendisi hem terapistin becerileri disiplinlerarası anlayış açısından sürekli olarak geliştirilir.

Bu yüzden, bilimsel kanıtların yanı sıra, E. Kemali’nin hastalar üzerindeki çalışmalarını içeren geniş çaplı dokümantasyonlarına da yer verilir. IKOMT Sağlık danışmanlığı hedefi, fizyolojik, mental, duygusal ve psikososyal etkenleri hastayla birlikte fark ettikten sonra hareket kısıtlılığını ortadan kaldırarak, hastayı ağrısız bir yaşama ulaştırmaktır.

Terapi süreci boyunca insan bir bütün olarak değerlendirilir ve ele alınır. IKOMT Health Center’larda hastalara, ilk karşılaşma anından itibaren insan olarak yaklaşılır ve kişiye özgü problem tabloları ciddiye alınır.

Ağrının Dili

Ağrının Dili

Ağrı ile onu ortaya çıkaran etmenler arasındaki bağı tüm gerçekliğiyle ortaya koyan IKOMT’un temel felsefesini kitapta bulabilirsiniz.

Whatsapp