IKOMT Health Center

İletişim Formu Aydınlatma Metini


Veri sorumlusu IKOMT elektronik iletişim formunda beyan edilen kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında toplamakta, formda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek için işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekte ve güvenlik tedbirleri alarak, hukuki amaçlar doğrultusunda aktarılması gerekiyorsa aktarmaktadır.

Ağrının Dili

Ağrının Dili

Ağrı ile onu ortaya çıkaran etmenler arasındaki bağı tüm gerçekliğiyle ortaya koyan IKOMT’un temel felsefesini kitapta bulabilirsiniz.

Whatsapp